บทที่ 1 บทนำ

บทที่  1 บทนำ

ความเป็นมาของปัญหา

       เนื่องจากกลุ่มของข้าพเจ้าชอบรับประทานขนมแพนเค้กกันเพราะชอบที่เนื้อแป้งที่นุ่มรับประทานง่ายแต่พอรับประทานไปนานเข้าข้าพเจ้าก็เกิดความคิดขึ้นมาใหม่อยากจะให้แป้งแพนเค้กมีความหลากหลายทางรสชาติจากที่แพนเค้กเป็นแป้งธรรมดาให้มีรสชาติเพิ่มมากขึ้น  โดยการใส่ส่วนผสมเพิ่มลงไปในเนื้อแป้งแต่ส่วนผสมที่ข้าพเจ้าคิดที่จะใส่ลงไปในเนื้อแป้งจะเป็นผลไม้

จุดมุ่งหมายของการศึกษา

        1.   เพื่อ เพิ่มรสชาติของเนื้อแป้งให้น่ารับประทามมากยิ่งขึ้น

        2.  เพื่อเพื่อเรียกลูกค้าและและสร้างรายได้เพิ่มจากสินค้าใหม่

ความสำคัญของการศึกษา

         1.  คิดค้นดัดแปลงสูตรขนมให้มีความแปลกใหม่

         2. ให้ดูน่าสนใจน่ารัปประทานมากขึ้น

         3. ทำให้ขนมชนิดนี้มีความหลายยหลายทางรสชาตฺมากขึ้น

        4. สามารถเพิ่มมูลค่าให้ขนมได้

 สมมุติฐานของการศึกษา

              ลูกค้าชอบผลไม้ชนิดไหนมากที่สุด 

               และต้องการให้ออกมาในรูปแบบไหน

ขอบเขตของการศึกษา

                การวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตการวิจัยด้านพื้นที่   ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง   ตัวแปร  และระยะเวลาในการวิจัย  ดังนี้

             1. พื้นที่ในการศึกษาได้ดำเนินการศึกษาเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/6

             2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

             3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6

             4.  ระยะเวลาของการศึกษา     มกราคม  – กุมภาพันธ์  2556

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s